Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • kaotik
 • Najada
 • sasafl
 • sawdust
 • wickedsky
 • lastu
 • burakotka
 • antifuchs
 • kay
 • buzzkill
 • opuszek
 • wardrobemonster
 • eire
 • lovelylittleoctopus
 • americansunrise
 • ZielonaSowa
 • muszdinozaura
 • AnneBonny
 • Lilak
 • Gabreiila
 • YogSothoth
 • jackarma
 • magat
 • knurek
 • Teerea
 • schwarzrotes
 • szufik
 • marakyo
 • zutrinken
 • kamykartur
 • 18alexa18
 • skulldisco
 • destrukcja
 • dragonaut
 • min42
 • cube
 • klart
 • lois-lane
 • zefside
 • JohnnyDi
 • withmonsters
 • lejibet
 • wormstache
 • delima
 • laperla
 • tentakel
 • staszki
 • surveyork
 • guyver
 • qb
 • panpancerny
 • k5s
 • Aiza
 • crimsonghost
 • agresjaniekontrolowana
 • hieronimus
 • kartonparty
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2018

5744 bdb7 500

November 11 2018

5342 9626
Silly biologists :^
4743 5c0c
Reposted fromteijakool teijakool vianaich naich
5277 5a6d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Reposted fromkelu kelu
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
Happy Independence Day to my fellow Polish CPNs.
Reposted fromkelu kelu

November 10 2018

1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viaovtza ovtza
2269 29d3
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viainzynier inzynier
3311 78c9 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
3616 d70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
1748 68f1 500
Reposted fromsnuggle snuggle viainzynier inzynier
Tęsknisz za czymś?
2119 b437 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhynotme whynotme
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl